Välj en sida

Alla har rätt att nå sin fulla potential, även om vägen dit kan vara svår. För de flesta är skolan den naturliga vägen till kunskap och framgång. Men vi är alla olika. Ibland blir skolans miljö för svår att klara av. Trots unika förmågor och en vilja att lära sig.

Det vill vi fixa.

Vi riktar oss mot barn och ungdomar med särbegåvning, det vill säga barn med unika förmågor och särintressen – som inte trivs i ett vanligt klassrum. Barn med en stor potential som riskerar att hamna i utanförskap på grund av speciella behov.

Mötesplatser

Vi erbjuder mötesplatser för särbegåvade barn och ungdomar som behöver extra stimulans utanför skolan, tillsammans med externa aktörer.

Mentorprogram

Tillsammans med Linköpings universitet erbjuder vi mentorskap. Ungdomar med specialintressen kan få en personlig kontakt med en expert.

i

Kunskapsbank

Vi samlar goda exempel på åtgärder för att bryta hemmasittande och isolering under skolåren. Hur kan skolan anpassas för att inkludera särbegåvade elever.

fork /fɔːk/ The point where something, especially a road or river, divides into two parts (Oxford Languages)

Vi valde namnet Fork eftersom vi vill erbjuda ett vägskäl, en chans att svänga av den vanliga vägen och styra in på något mer intressant och utvecklande – med fokus på särbegåvning.

Fork Academy är en ideel förening. Vi kommunicerar huvudsakligen via vår Facebook-grupp där vi postar aktiviteter och nyttig information. Kontakta oss gärna, men eftersom vi får många email just nu kan det dröja lite innan vi hinner svara.

FORK Academy drivs av den ideella föreningen Mötesplats för särbegåvade (MFS)

Storskiftesgatan 53
583 34 Linköping
Östergötlands län